Afterschool Tandíj

Afterschool Tandíj, Feltételek és Kondíciók

A Budapest Afterschool Kurzusai

A Budapest Afterschool tanéve két félévből áll.  A kurzusok foglalkozásai hétfőtől péntekig délutánonként hetente egyszer 90 percig tartanak.

A tanulók részt tudnak venni heti egyszeri foglalkozásainkon és/vagy foglalkozásaink kombinációján is, mely megfelel koruknak, érdekélődési körüknek és angol szintjüknek.

Ezen felül minden tanulónkat és szüleiket arra buzdítjuk, hogy vegyenek részt családi programjainkon, tanulmányi kirándulásainkon és nyári táborainkon.

Afterschool Tandíj Részletei

Dönthetnek úgy, hogy félévente (119 000 Ft/félév/foglalkozás), vagy egy egész tanévre (238 000 Ft/tanév/foglalkozás) fizetik be a tandíjat. Ha a teljes összeg 2023. szeptember 8-a előtt befizetésre kerül, akkor az éves díjból kedvezményt biztosítunk.

Éves TandíjFélévi DíjEgyszeri Regisztrációs Díj
238 000 Ft/kurzus
(226 000 Ft korai befizetés esetén)
119 000 Ft/kurzus29 900 Ft

Az angol, mint anyanyelvű és az angol, mint idegen nyelv csoportok tandíjai természetesen megegyeznek. Új Afterschoolos család csatlakozása esetén van egy egyszeri regisztrációs díj, ami 29 900 Ft/család, ezt a beiratkozást követően, egyszeri alkalommal szükséges rendezni. Tanév közbeni beiratkozásra bármikor van lehetőség, mely esetben az esedékes tandíj időarányosan kerül kiszámításra.

Féléveink

A foglalkozásokat az alábbi dátumok közé eső hétköznapokon tartjuk, melybe nem tartoznak bele a munkaszüneti napok, a nemzeti ünnepek és a magyar iskolai szünnapok. Az órák végleges időpontjaiért tekintsék meg a Budapest Afterschool iskolai naptárát.

Félév Első NapjaFélév Utolsó Napja
Első Félév2023. szeptember 112024. január 31
Második Félév2024. február 12024. június 17

Beiratkozás Menete

Kérjük foglaljanak időpontot amelyen Önnel és családjával szeretnénk személyesen találkozni!

A meeting során felmérjük gyermekük szintjét, bemutatjuk iskolánkat, programjainkat, módszertanunkat, illetve megválaszoljuk felmerülő kérdéseiket. A találkozó természetesen ingyenes. A tandíj befizetésére csak a beiratkozási szándék megerősítését követően kerül sor.


Feltételek és Kondíciók

  1. A regisztrációs díjat egyszer kell csak befizetni a tanuló Budapest Afterschoolba való beiratkozását követően. A regisztrációs díj családonként értendő.
  2. A tandíj eseti visszatérítése kreditben lehetséges, az iskolaigazgató döntése alapján.
  3. A tanulók bármilyen ok miatt kihagyott órák díjait nem áll módunkban visszatéríteni. Ha a tanulók hiányoznak az óráról, azt a Budapest Afterschoolnak nem kötelessége pótolni. Ettől függetlenül szívesen megtesszük, amikor van szintben és időpontban megfelelő pótóra a tanulónak. Ezzel kapcsolatban először egyeztetniük kell az iskola igazgatójával. Ez esetben a pótóra időpontját a kimaradt óra után maximum két héten belül szükséges egyeztetni.
  4. A Budapest Afterschool csak a foglalkozások alatt felelős a tanulókért. Ha előre látja, hogy késni fog, ezt kérjük, jelezze nekünk.
  5. A Budapest Afterschool biztosítja a szükséges felszerelést.
  6. A Budapest Afterschool fenntartja a jogot, hogy az órákon vagy az órát tartó tanár személyén belátása szerint módosítson a működési igényeinek megfelelően.
  7. Abban az esetben, ha egy családra több kedvezmény is vonatkozna, úgy egy tanuló és családja csak egy kedvezményt vehet igénybe.
  8. A tanulóknak követniük kell az iskola biztonsági előírásait. További biztosítást nem nyújtunk; a gyerekeknek rendelkezniük kell érvényes TB-vel, vagy egyéb biztosítással.